Araştırma

 

Dökümantasyon merkezi ile Araştırma Laboratuarları Yapı Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Arıoğlu'nun 1999 yılındaki bağışları ile gerçekleşen 1050m 2 iki katlı binada hizmet vermektedir.

A) Kütüphane ve Dökümantasyon:

'Erbengi Kütüphanesi' nde halen nörolojik bilimleri ilgilendiren toplam 1390 kitap ve süreli yayın mevcuttur. Dökümantasyon merkezinde Nöroşirurji Anabilim Dalı'nın kuruluş gününden itibaren tedavi edilen tüm hastalara ait bilgi ve radyolojik tetkiklerin dökümü toplanmıştır. Ameliyat notları ve patoloji raporları yıllık olarak ciltlenip arşivlenmektedir. Bu veriler araştırma yapmak isteyen nöroşirürjiyenlerin hizmetine sunulmuştur.

B) Araştırma Laboratuarları:

a) Nöroanotomi Laboratuarı: Laboratuarda haftalık nöroanotomi dersleri, iki yılda bir kafa tabanı toplantıları ve çeşitli nöroanatomi araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir.

b) Nörovasküler Laboratuarı: 1992 tarihinde Kadıköy Rotary Klübü' nün gayreti ve Uluslar arası Rotary Vakfı' nın katkıları ile kurulmuştur. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı projeleri ve TÜBİTAK projeleri ile desteklenmiştir. Laboratuarda rutin mikroşirurji eğitimi yanında deneysel mikroşirurji çalışmaları ve invivo-invitro serebrovasküler çalışmalar yapılmaktadır.

c) Moleküler Biyoloji Laboratuarı: Bu laboratuarda Türkiye'de ilk kez kendi tümör bankası olan laboratuarımız, 1999 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne tümör bankasında 3000'e yakın doku çalışılmaya hazır şekilde tutulmaktadır.

Laboratuarımızda "PDGF Büyüme Faktörü İnhibisyonun Tümör Gelişimine Etkisi ve Beynin Damarsal Malformasyonlarında ve Selim Tümörlerinde Anjiojenez" çalışılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmında model olarak ilk kez uygulanan sıçan kornea anjiojenez modeli ve yeni geliştirilmekte olan retina anjiojenez modelleri uygulanmaktadır. Laboratuarımızda bugüne kadar birçok master ve uzmanlık tezi çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarla A sınıf nöroşirurji dergilerinde çok sayıda bilimsel makale yayınlanmıştır.

Halen yurtiçi ve yurtdışındaki 5 farklı kurumla ortak bilgi üretimimiz devam etmektedir. Bunlar; Harvard Üniversitesi-Dana Farber Kanser Enstitüsü, Yale Üniversitesi-Nöroşirurji Anabilimdalı, TUBİTAK-Gebze-GMBAE(Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü), Boğaziçi Üniversitesi-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Marmara Üniversitesi-Tıp fakültesi'dir.

d) Mekanik Laboratuarı: Labotaurimizda Omirilik yaralanmaları modeli oluşturulmaktadır. Laboratuarımızda bugüne kadar bu konuyla ilgili birçok uzmanlık tezi çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar Noroşirurji dergilerinde çok sayıda bilimsel makale olarak yayınlanmıştır. Ayrıca omurga biyomekaniği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Halen yurtdışındaki Harvard Üniversitesi-Spinal Cord Injury Centre la ortak calismalarimiz devam etmektedir.

 

 


Bu sayfa Nörolojik Bilimler Enstitüsü tarafından en son 09.06.2023 15:24:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM