Uygulama

A) Nöroşirurji Uygulaması

Nörolojik Bilimler Enstitüsü bünyesinde Marmara Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalında uygulanamayan ileri cerrahi girişimlerin yapılması amacı ile iki tam teşekküllü ameliyathane kurulmuştur. Enstitünün 40 yatak kapasitesi mevcut olup bunun 5 yatağı yoğun bakım hizmeti vermektedir.

a) Epilepsi Cerrahisi: Özellikle Kronik Monitorizasyon ünitesinin hizmete girmesi ile birlikte Enstitüde yoğun olarak epilepsi cerrahisi uygulaması başlamıştır. Bu cerrahi işlem sırasında kortikografi ve beyin haritalaması yapılmaktadır.

b) Nöroendoskopi : Enstitüde çeşitli intraventriküler yaklaşımlarda nöroendoskopi uygulaması yapılmaktadır. Hidrosefali, multikompartman hidrosefali ve ventrikül içi kist olguları en sık tedavi uygulanan olgulardır.

c) Kafa Kaidesi Cerrahisi: 1997 yılından bu yana kafa kaidesi hastalıklarına ileri düzeyde teknik donanım gerektiren cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktadır.

d) Spinal Cerrahisi: Enstitü hizmete girdiği günden itibaren tüm omurga ve omirilik problemlerinin cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir. Özellikle Omurga travmaları, omurganın dejeneratif hastalıkları, Spinal tümör cerrahisi ve spinal disk hernileri (bel ve boyun fıtıkları) en sık tedavi uygulanan olgulardır.

B) Nöroanestezi

Nöroanestezi birimi iki ameliyathanenin dışında Sayın Müveddet Şengiray' ın bağışları ile donatılan beş yataklı yoğun bakım ünitesininde sorumluluğunu üslenmektedir.

C) Nöropatoloji

Nörolpatoloji birimi bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Halen nöropatoloji laboratuarında rutin doku incelemeleri dışında, konvansiyonel histokimya ve immün histokimyasal metotlar uygulanmaktadır. Laboratuarın donatılmasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın ve Kardiyoloji Vakfı'nın katkıları olmuştur.

D) Nörootoloji

Nörootoloji Laboratuarı 1995 yılında Sayın Tahincioğlu' nun katkıları ile kurulmuştur. Rutin odyolojik tetkiklerin yanı sıra, modern aletlerle donatılmış denge laboratuarı gerek tanı, gerekse rehabilitif çalışmalarda bulunmaktadır.

E) Elektrodiagnostik Ünite

Elektrodiagnostik ünite, modern nörolojinin gerektirdiği tüm nörofizyolojik incelemelerin uygulanabileceği biçimde yapılandırılmıştır. Elektronöromyografi (EMG), Elektroensefalografi (EEG), Uyarılmış Potansiyeller (UP), Uzun süreli video-EEG monitorizasyon ünitelerinde tanı ve araştırma amaçlı tetkikler yapılmaktadır.

F) Pediatrik Nöroloji

Bu birimde rutin pediatrik nöroloji ve epilepsi poliklinik hizmetleri verilmektedir. Ayrıca epileptik hastalar epilepsi cerrahisine aday olma açısından değerlendirilmektedir.

G) Pediatrik Psikiyatri

Bu birimde rutin pediatrik psikiyatri hizmetleri verilmektedir.

H) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Erişkin ve çocuk hastalar için hazırlanmış iki ayrı fizik tedavi ünitesi bulunmaktadır. Serebral Palsi ve Spinal Disrafizm olguları için özel rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

 

 


Bu sayfa Nörolojik Bilimler Enstitüsü tarafından en son 09.06.2023 15:24:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM